w

ISOLA PLATON XTRA GRUNNMURSPLATE

Komplett system for effektiv fuktbeskyttelse av utvendig grunnmur

22.06.201610:02 Sture Olsen

Platon Xtra Grunnmursplate

  • Fuktbeskyttelse mot utvendige fuktkilder
  • Sikker fuktbeskyttelse selv om grunnmuren skades - for eksempel som følge av setningssprekker
  • Byggfukt og fukt som fremkommer ved menneskelig aktivitet inne, tørkes ut av konstruksjonen
  • Lang Levetid

Dype drenskanaler mellom knastene bidrar til økt dreneringskapasitet, og knastenes utforming gir Platon Xtra unik motstand mot deformasjon fra jordtrykk og kompresjon.

Les mer om tilbehør og grunnmursplaten på Isola sin hjemmeside. Her finner du også monteringsansvisning.

Isola