w

Rockwool

Brannsikker isolasjon

19.02.201612:07 Sture Olsen

ROCKWOOL®

Konsernet ROCKWOOL® er verdens ledende leverandør av produkter og løsninger basert på steinull. AS ROCKWOOL er et heleiet norsk datterselskap av ROCKWOOL International A/S, med salgskontor i over 35 land, og 27 fabrikker i 17 land. Konsernet har over 11.000 ansatte, og produktene markedsføres over hele verden.

Varemerket ROCKWOOL ble første gang registrert i Danmark i 1936, den gang som et logomerke. Året etter ble det fulgt opp med en ordmerkeregistrering; en registrering som nå er utvidet til mer enn 60 land på verdensbasis. 

BYGGISOLASJON

ROCKWOOL isolasjonsprodukter til byggisolering er blant de meststøydempende isolasjonsprodukter du kan velge å isolere med. De er også formstabile på grunn av steinullens unike struktur. Det gir en bedre utfyllingsevne, noe som er avgjørende i forhold til varme- og brannisolering.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er produsert av ubrennbar steinull og er derfor et brannsikkert materiale. I tillegg påvirkes produktene minimalt av skiftende temperatur eller luftfuktighet. ROCKWOOL isolasjon er 97% resirkulerbar.

Les mer på ROCKWOOL hjemmeside

Rockwool