w

LOBAS

Sikkerhet på tak

21.02.201615:14 Sture Olsen

LOBAS Sikkerhet på tak er et omfattende spekter produkter som kan deles opp i to hovedkategorier; Snøfangersystemer og Taksikringsustyr.

Snøfangersystemer er utstyr konstruert for å forhindre snø- og is å rase fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som over hodet mulig.

Snøfangersystemer

Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering - og ikke minst lang holdbarhet - er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem.

Snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer og snøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper.

Taksikringsutstyr

Taksikringsutsyr omfatter stiger, stigetrinn, plattformer, takbrosystem og sikringskroker. Ved bruk av LOBAS typegodkjente Stigetrinn kan feieren og andre ferdes trygt på taket.

Plattformer gir en god arbeidsplass når arbeid skal utføres av feier og andre på skorsteinen, samtidig som den er med å hindre skade på takbelegget.

Takbrosystem er et typegodkjent takbrosystem som gir en sikker gangbane på taket samtidig som det hindrer skade på takbelegget.

Sikringskrok gir sikkker innfeste for sikringsline ved arbeid på tak.

Enkel å montere

Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette ustyret har Lobas lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.

Se Lobas hjemmeside for mer informasjon.

Lobas
Snøfangere
Lobas
Stigetrinn
Lobas
Plattform
Lobas
Takbrosystem
Lobas
Sikringskroker