w

SKARPNES

Tette tak siden 1919

22.06.201610:47 Sture Olsen

ET TAK SOM VARER

Skarpnes betongtakstein er gjennomfarget og produsert for norske forhold. De er utviklet og kvalitetssikret for å tåle norske værutfordringer – regnfylte høststormer, barske vintre og høye sommertemperaturer. Utprøving utført av SINTEF Byggforsk av ledende, norsk betongtakstein fant at Skarpnes betongtakstein var tettest.

Alle våre takstein leveres med 30 års garanti. Velger du Skarpnes, får du et tak som holder tett.

Enten du velger solide betongstein eller vakre og eksklusive taktegl, kan du være trygg på at Skarpnes alltid leverer produkter av høy kvalitet.

Hvorfor velge vår betongtakstein?

Betong er blant de mest værbestandige materialene som finnes. Takstein i betong er vedlikeholdsfrie. Skarpnes leverer også vindski- og gavlstein av betong som erstatter vann- og vindbord av tre. Betongtakstein ligger trygt på taket og lar seg ikke påvirke av svingninger i temperaturen. Selv under ekstrem kulde eller varme vil betongstein fra Skarpnes verken krympe eller svelle, og avgir ingen kondens til undertaket.

Takstein tåler også å bli gått på – nyttig i forbindelse med snørydding, pipefeiing, tilkomst for maling av hus eller rett og slett inspeksjon. Betongstein har en uslåelig kombinasjon av lang holdbarhet og lav pris.

Les mer på Skarpnes sin hjemmeside.

Skarpnes
Skarpnes
Skarpnes