w

Martinsons

Garanti for jevn og høy kvalitet

15.02.201618:12 Sture Olsen

Martinsons er en av Sveriges største familieeide treforedlingsindustrien med sterke røtter i Västerbotten og hovedkontor i Bygdsiljum. Konsernet består av en rekke separate selskaper, hver spesialiserer seg på sitt felt. Det er alt fra de mest moderne sagbruk og den største limtreprodusent, ledende i Norden innen trebroer og byggesystemer med massive trerammer.

Konsernet har ca 450 ansatte og en omsetning på over 1,5 milliarder SEK. Selskapet behandler de nordlige skogen til høykvalitets tre, moderne laminerte treprodukter og ferdige funksjonelle løsninger som grunnlag for en moderne bygning som tar ansvar for vårt felles habitat.

Martinsons ultra-moderne sagbruk er grunnlaget for all virksomhet i konsernet. Sagbrukene i Bygdsiljum, Hällnäs og Kroksjön utfylle hverandre for å maksimere utvinning av høy kvalitet nord svenske skogsprodukter. Konsernets totale produksjonskapasitet er på cirka 450 000 kubikkmeter trevirke, derav Kroksjön har en produksjon på cirka 100 000 kubikkmeter.

Kroksjön Sagbruk

Martinsons sagbruk i Kroksjön ble tidligere kalt Wallmarks Saw og har lenge vært en av de mer fremtredende sagbrukene i den nordlige regionen. Wallmarks ble grunnlagt i 1920, da Martin kjøpte selskapet i 2003 overtok en velutviklet sagbruk, med høy faglig kompetanse for produksjon av foredlede og tilpassede produkter for byggebransjen , bygg og industri.

For ytterligere å styrke kapasiteten ble det i 2007 innvistert 65 millioner SEK i gjenoppbyggingen av sagbruket i Kroksjön. Med en rettere saglinje og nytt tømmerinntak, var det mulig å gå ned fra to skift til ett skift med stort sett stabil samlede produksjon. I tillegg til produksjon av sagede og høvlede trevarer anlegg i Kroksjön sterkt fokus på behandling av byggeprodukter, alt fra grunning/maling til trykkimpregnering.

Kroksjön ligger cirka 10 km kjøring sør for Skellefteå, og ligger vest for E4. Dette sagbruket er vår leverandør av trelast, men sammarbeid mellom de andre sagbrukene i konsernet gjør at ikke alt blir produsert i Kroksjön.

Bygdsiljum Sagbruk

Det største sagbruket er Bygdsiljum som produserer nesten 300 000 kubikkmeter trevirke. Bygdsiljum ligger midt mellom Umeå og Skellefteå ved innsjøen Bygdeträsket. I 2005 ble det brukt 225 millioner SEK i en ny saglinje å være mer fleksible i sin virksomhet. Når den nye linjen ble innviet ble Bygdsiljum igjen Europas mest moderne saglinje, som var den første i sitt slag som er fullt utviklet for högutbytesprofilering i høy kapasitet. Evnen til raskt å justere sagen var nødvendig på grunn av den høye graden av raffinement.

Så tidlig som i 1987 hadde Martionsson bygget en ny limtrefabrikk og i 1995 åpnet en annen limtre fabrikken. Fem år senere ble det innvistert 44 millioner SEK i å utvide Limtrefabrikk 2, med en virksomhet som skulle fokusere på å produsere limtre for det japanske markedet. I 2010 innviet man et nytt justerverk i Bygdsiljum, en investering på 110 SEK som ytterligere befestet sagbruket posisjon som Europas mest moderne.

Hällnäs Sagbruk

Sagbruket i Hällnäs har tradisjoner som strekker seg tilbake helt tilbake til slutten av 1800-tallet. I dag er det et anlegg med state of the art teknologi og høy produksjonskapasitet. Siden Martinson overtok virksomheten i 1996, har det investert over 100 millioner kroner i anlegget og sagkapasitet har økt betydelig. For å utnytte anlegget kapasitet ble en større ombygging gjort i 2008. Det ble investert i blant annet et nytt tømmerinntak og en ny maskin for avbarkning.

Hällnäs, med sin lange historie og kompetanse som innehas av ansatte er en uvurderlig ressurs for Martinson. Videre Hällnäs en ideell geografisk beliggenhet, midt i en meget god furu distriktet. Hällnäs utgjør også den sørlige spissen av trekanten Martinson tre sagbruk former. Dette tillater et stort område som skal dekkes, og transportkostnadene nede.

I 2011 ble en ultramoderne komponent linjen ved fabrikken i Hällnäs innviet. Den produserer presise kutt og fingerskjøter, designet for å bli tatt direkte inn i produksjon av møbler, rammer og vinduer.

www.martinsons.se

Kroksjön
Bygdsiljum
Hällnäs