w

Moelven

Konstruksjonsvirke, skurlast, limtre, kledning, terrasse, listverk, paneler og gulvbord

15.02.201618:21 Sture Olsen

Våre produkter og tjenester selges til kunder innen tre hovedsegment: foredlingsindustri, handel og byggevirksomhet. Moelven er organisert i tre divisjoner etter disse kundegruppene: Timber, Wood og Byggsystemer

Sagbrukene i Moelven er organisert i 2 divisjoner; Timber og Wood.

Timber

12 av Moelvens sagbruk er organisert i divisjon Timber. I tillegg kommer to komponentfabrikker og ett høvleri for eksport, samt et tradingselskap for sagbruksutstyr.

Rundt halvparten av produksjonen selges i Skandinavia, mens England, Nederland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Japan og Nord-Afrika utgjør viktige eksportmarkeder. De fleste industrikundene innenfor trebearbeiding er høvlerier, limtrefabrikker, vindusprodusenter, gulvfabrikker og emballasjeprodusenter. Rundt 20 prosent av trelasten selges for øvrig til andre bedrifter innen konsernet for videre bearbeiding. 

Wood

I divisjon Wood er det ytterligere 6 sagbruk med høvleri som hovedsaklig leverer sine høvlede produkter inn mot det skandinaviske handelsmarkedet.

Produktene tilpasses i stadig større grad forbrukernes økende etterspørsel etter produkter som krever minst mulig bearbeiding etter montering. Innenfor byggtre tilbyr vi fasadekledning som er ferdig grunnet og/eller ferdigmalt, mens vi innen interiørprodukter blant annet har laserte og ferdigmalte paneler, overflatebehandlede gulv og lister, samt ferdigkappede lister til dører og vinduer.

Tømmeret som sagbrukene bruker i produksjonen, hentes i første rekke fra skogene i nærområdene. I både Norge og Sverige kommer tømmeret hovedsakelig fra private skogeiere og kjøpes gjennom skogeierselskap, salgsselskap og skogsbedrifter. 

Totalt er forbruket av tømmer på vel 3,9 millioner m3 som tilsvarer omlag 1,9 millioner m3 skurlast/ sagede varer.

Byggsystemer 

Moelven Byggsystemer består av virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler, Systeminnredning og Elektrotjenester.

Både Limtre, Byggmoduler og Systeminnredning er markedsledere i Sverige og Norge.

Moelven er den ledende produsenten av limtre i Norge og Sverige og har to fabrikker i Norge og en i Sverige. I tillegg til standardkonstruksjoner leverer vi i stigende grad kundetilpassede konstruksjoner til ulike formål. Kundene våre er å finne i prosjektmarkedet og byggevareforretninger, fremfor alt i Skandinavia og England.

www.moelven.com/no/

Dimensjonsliste limtre