w

Norra Timber

Heldekkende og høgkvalitets trevaresortiment

15.02.201618:09 Sture Olsen

Norra Timber

Norra Timber® er et registrert varemerke for Norra Skogsägarna, en av Nord-Sveriges ledende selskaper på trevirke.

Norra Timber leverer førsteklasses råvarer, hovedsakelig til bruk i byggkonstruksjoner og snekring. De største markedene er Sverige, Nord-Afrika, Storbritannia og Norge. Salg omfatter også til andre deler av Europa og Asia.

Kåge Sagbruk

Kåge ligger nord for Skellefteå, og 11 km nordover på E4 passerer man Kåge Sagbruk på høyre side.

Sagbruket er spesialisert på produksjon av gran og furu av høy kvalitet. Anlegget har en stor kapasitet for tilpasning ved å inkludere tørking, høvling og fingerskjøting. Råvarene er høy kvalitets furu og gran fra Västerbotten og Norrbotten. Den cirka årlige produksjonen er på 220 000 kubikmeter trelast.

Den har også en av Europas mest moderne saglinjer, der den nyeste tilgjengelige teknologi blir brukt på en rekke områder. Til tross for at linjen ikke er lengre enn 45 meter gir den på alle måter full funksjonalitet.

Denne innovative investeringer har økt både kapasitet og effektivitet, og den nye saglinjen øker utbyttet av hvert tømmerstokk. Sammen med effektiv tørking gir det Kåge sagbruk nå er et anlegg av høyeste klasse med rask levering.

Sävar Sagbruk

Sävar ligger nordøst for Umeå, og cirka 18 km på E4 fra Umeå sentrum ligger Sävar Sagbruk på venstre side av E4.

Sagbruket er også her spesialisert på produksjon av gran og furu med høy kvalitet varer. Med en årlig produksjon på cirka 170.000 kubikkmeter trelast har anlegget en stor kapasitet. Råvarene er furu og gran kvalitet fra Västerbotten og Ångermanland.

Agnäs stolpefabrikk

Norra Timber anlegg i Agnäs leverer kraft- og telefonstolper til flere land over hele verden. Produksjonsvolumet utgjør 60.000 furustolper per år i lengder på 7-19 meter. Fabrikken ligger vest for Umeå, og cirka 7 km sør for Bjurholm.


www.norra.se

Nora Timber
Nora Timber
Kåge
Nora Timber
Nora Timber
Sävar