w

Weber-produkter i ny og forbedret drakt

Nytt konsept for sin produktemballasje.

03.01.201809:35 Sture Olsen

Enklere å velge riktig produkt

Stikkordene er helhetlig visuelt uttrykk, forbedret produktinformasjon, mer brukervennlige bruksanvisninger, og tydelige fargekoder for de respektive produktgruppene. Det betyr at det blir enklere å velge riktig produkt.

De første produktene er allerede kommet og de resterende vil få nytt design i løpet av 2018.

Innholdet i sekkene er uforandret og den samme gode kvaliteten. Utskifting av pakningene vil skje gradvis.

Kategorifarger

Vi har en rekke forskjellige produktkategorier, og for å gjøre det enklere for deg å finne riktig produkt, har de forskjellige produktene fått forskjellige kategori- farger. Disse kategorifargene er:

Weber
Weber