w

Alle nye hus må ha pipe

Alle nye småhus som bygges, altså eneboliger og rekkehus, skal ha pipe.

21.09.201617:36 Sture Olsen

Fra og med januar 2016 har myndighetene gjeninnført det gamle kravet om at alle nye småhus som bygges, altså eneboliger og rekkehus, skal ha pipe. Dette handler først og fremst om sikker energiforsyning. Flere ganger de senere årene har man sett alvorlige strømbrudd forårsaket av et stadig mer krevende og uforutsigbart klima. Derfor er det et behov for en alternativ varmekilde.

Regelverket

En vesentlig del av varmebehovet skal ifølge reviderte TEK 10 dekkes med annet enn strøm, olje og gass, sier forskriftene. Dette tilsier bruk av pipe og ildsted for biobrensel (ved/pellets). Det er Direktoratet for Byggkvalitet som har utarbeidet retningslinjene.

Det er ikke påkrevet å montere ildsted samtidig som pipe, men pipa må på plass for å få ferdigstillelsesattest. (Regelen har en overgangsordning fram til 1. januar 2017, og unntak er gitt for småhus med vannbåren varme eller småhus som er mer energieffektive enn kravene).

Vedfyring er økonomisk, miljøvennlig og hyggelig

At peiskos og knitrende vedovner med lun varme er hyggelig, det vet alle. Men i tillegg er vedfyring ifølge Norsk Varme som regel det rimeligste alternativet. Tørr ved av god kvalitet kan gi varmepris ned i 45 øre/kWh – gitt at man har en moderne og effektiv vedovn. Mens strøm gir 22 TWh til norske hjem, gir vedfyring 6TWh. Alle andre kilder gir samlet 2TWh. (I tillegg har svært mange av oss tilgang til gratis ved).

Videre er vedfyring 100% klimanøytralt, fordi det er en fornybar ressurs, og CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i voksende trær – og inngår derfor i det naturlige CO2-kretsløpet.Ved er kortreist. Det meste av veden som brukes i Norge er hugget i området der man bor.

Leca Venti Pipe er en perfekt løsning

Den nyeste og klart mest anvendelig Leca Pipa, er Leca Venti Pipe som gir stor valgfrihet mht valg av type ildsted og plassering. Det er en trygg og sikker løsning tilpasset moderne tette boliger og løser utfordringen slike boliger kan ha mht å oppnå godt trekk i pipa.

Leca Pipe har vært markedets foretrukne pipe i flere tiår. Nå er den blitt enda enklere og raskere å sette opp. Du behøver ikke lenger mure pipa, både ytterelement og innerrør kan limes med ildfast masse. I tillegg behøver du ikke å pusse pipa, det holder å sparkle den.

Kilde: Leca.no

Weber-Norge
Weber-Norge