w

VINDSPERRE

Kampanje!

09.01.201812:50 Sture Olsen

Klimatilpasset vindsperre

Isola Soft Xtra Vindsperre, markedets mest diffusjonsåpne vindsperre, er utviklet for å møte et stadig tøffere klima, mer ekstremvær og skjerpede energikrav.

Riktig montert Isola Soft Xtra Vindsperre gir veggkonstruksjonen, med skjøter, en vindtetthet som tilsvarer det dobbelte av Byggforsks anbefalte krav. Vanndampdiffusjonen er 50 til 75 ganger bedre enn kravet Norsk Standard, og ca. 20 ganger bedre enn andre vindsperrer på markedet. Soft Xtra Vindsperre sikrer dermed en rask uttørking av all byggfukt kort tid etter at bygget er ferdig.

Produktet leveres i tre bredder 1,30 m for vertikal montering, 2,80 og 3,00 m for horisontal montering i full vegghøyde.

Isola Vindsperre
Isola